Masjid Al Imam Malek i Stockholm

Om Masjid Al-imam Malek


Församlingen Masjid Al-imam Malek startades år 1995 och sysslar med religiösa, kulturella och sociala frågor, och rymmer förutom de religiösa funktionerna. Arbetar vi dagligen för att aktivt stödja den muslimska gruppen och främja Islams budskap.

Syfte
Masjid Al-imam Malek syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

Mål
Masjid Al-imam Malek vill:
  • Stödja Sveriges muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin religiösa och kulturella identitet.
  • Öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ.
  • Stärka kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige samt samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen.
  • Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och för en värld fri från förtryck och orättvisor
Varmt välkomna!