Masjid Al Imam Malek i Stockholm

Lördagsskolan


Lördagsskolan är en skola där barn lär sig koranen och om islam. Målen är att barnen ska få en bättre och mer korrekt förståelse om Islam och dess grunder. Vi satsar på att undervisa ”Den Islamiska läran” och hur vi ska bete oss gentemot Allah vår Skapare, Vår Profet Muhammad och för en bättre framtid för våra barn och kommande generationer.

För mer information om att anmäla sina barn till skolan kontakta Rektorn Mhammad  Adnan 070 811 26 20.